Στην κεντρική αγορά των Αθηνών, τη Βαρβάκειο αγορά υπάρχει μια πληθώρα κρεοπωλείων, Εμείς στο www.βαρβακειος-αγορά.gr θα προτείνουμε σε εσάς το κρεοπωλείο του Θεόδωρου Νιώτη, (ενός πραγματικά ξεχωριστού κρεοπωλείου στη Βαρβάκειο, με έμφαση στην Ελληνικότητα των κρεάτων, την άριστη ποιότητα και την εξαιρετική τιμή). Και αφού τονίσουμε ότι για το κρεοπωλείο Νιώτη θα έχουμε αφιέρωμα στην παρούσα ενότητα για την κρεαταγορά, ας δούμε με φωτογραφίες -που θα πλυθαίνουν με την πάροδο του χρόνου- την ιστορία της κρεαταγοράς στη Βαρβάκειο αγορά.